Vandringar i Nunnedalen - Paradisleden och Landborgsleden

Dessa båda leder går vid Nunnedalen norr om Resmo. Landborgsleden går uppe på landborgen. Paradisleden går nedanför landborgen i den djupa grönskan. Man kan gå de båda lederna i en slinga. På flera ställen finns tvärvägar man kan ta för komma till den andra leden. Man kan parkera vid väderkvarnen i söder eller vid 136:an mitt på lederna. 

Går man från väderkvarnen i söder har man en vacker utsikt över Mörbylångadalen.

 

Landborgsleden Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Här sjunger många näktergalar i maj och en bit in i juni. Sedan kan man gå nedför landborgen och ta Paradisleden norrut för att sedan, när Paradisleden slutar, gå uppför landborgen igen och tillbaka söderut på Landborgsleden. Sammanlagt blir det ca 3,5 km.

 

Paradisleden Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Paradisleden Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

På många ställen slingrar sig murgröna på träden och buskarna.

 

Murgröna hanplantor Foto: Stefan Svenaeus 2019

Murgröna

Vid Paradisleden har man på våren en rik lundflora. Vid Landborgsleden är det mera torrängar. I norr finns imponerande kalkstensklippor.

 

Kalkstensklippor vid nordligaste Paradisleden Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Strax innanför parkeringen vid landsvägen ligger en grotta.

Strax norr om infoplatsen mitt på lederna växer en sällsynt ärtväxt, gulkronill, som i Sverige bara finns på Öland och Gotland och i övrigt i sydligaste Europa.

 

Gulkronill Foto: Stefan Svenaeus 2019

Gulkronill

En annan ovanlig växt är ullranunkel; normalt en stäppväxt i sydöstra Europa.

 

Ullranunkel Foto: Stefan Svenaeus 2019

Ullranunkel

Letar du efter en fikaplats finns det en i Gläntan och längre norrut finns en grillplats. Vid ett kyrkplats kan man stanna för en stunds stillhet och här sker även vigslar och gudstjänster.

Här kan du se en karta över lederna:

 

Det var kyrkoherden i Resmo, Bengt Lorentzson (1913-2001), som utforskade Nunnedalen och lät röja stigarna som funnits i äldre tider men sedan vuxit igen. Här har även Linné färdats vid sin öländska resa 1741. Stigarna var ursprungligen där man färdades mellan kyrkorna i Resmo och Vickleby.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb