Rörstensudden

Udde på nordvästra Öland. Gravröse från bronsålder, 9 m diameter.

Källa: Fornsök. Riksantikvarieämbetet

Platsen ligger utmed Kustvägen Byxelkrok-Hagskog

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO