Bjärbystenen

Ornerad runsten med kors omskrivet av dubbellagd drakslinga. Inskriften lyder: "Härfrid och Vidbjörn lät resa sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug lät resa efter sin make. Han är begraven i kyrkan.

Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO