S:t Elofs källa

Källan vid foten av klinten har fått sitt namn efter lokalhelgonet Elof. I en visa från 1600-talet berättas om Elofs öde och martyrdöd. Visan handlar om den grymma fru Gunnel, hennes man och fångvaktaren Elof på Borgholms slott. Av någon anledning hyste fru Gunnel agg till Elof. En gång när hennes man var borta på krigsstråt bjöd hon in Elof till sig och bjöd honom rikligt att dricka av mjöd och vin. Elof somnade och medan Elof sov tog fru Gunnel hans nycklar till fånghålorna och släppte fångarna fria. När fru Gunnels man kom hem fick Elof skulden för det som hänt. Han skulle straffas. Han stängdes in i en spiktunna som bands efter två otämjda hästar. Hästarna skenade och vid Köpings klint stötte Elof sitt huvud så hårt i berget att en källa sprang fram. På Kapelludden vid Borgholm stannade hästarna och då var Elof död sedan länge, sargad och lemlästad. På Kapelludden såg sedan sjöfarare i alla tider ett ljus.

Stenröset nedanför berget är ett s k offerkast. Förr i tiden offrade vägfarande en sten för att hedra en död människas minne.

På Kapelludden i Borgholm stod under medeltiden ett kapell helgat åt Elof. Det revs i början av 1800-talet. Det nya kapellet, som står där nu, är också tillägnat Elof.

Källan är ett skyddat fornminne och vårdas av Lions Clubb i Borgholm.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län/Länsmuseet i Kalmar län

Intill källan finns en busshållplats som också kallas Elofs källa. Man når källan en bit upp i slänten via en enkel stenlagd trappa och en liten spång över diket. Offerkasten nedanför källan syns tydligt från vägen. En informationsskylt finns också på platsen.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb