Seby gravfält

Gravfältet i Seby är från järnåldern och är ett av Ölands största med 285 fornlämningar inom en kilometer. De stora resta flisorna ger området en monumental karaktär. Det ligger utmed den östra landsvägen.

Källa: Thorsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb