Skäftekärr

Gammalt jägmästareboställe och arboretum

En av de första jägmästarna på Skäftekärr blev J E Bohman. Han satte igång den väldiga nyplanteringen av skog för att hindra flygsandens framfart. Miljontals träd planterades och slutligen vann människan över sandsdriften. Jägmästare Bohman experimenterade även med främmande trädslag och ett arboretum med över hundra olika trädarter påminner än i dag om hans tid i Böda. 

Många intressant trädarter finns omkring det tidigare jägmästarbostället.

Växtlokal

I denna karta kan du se växtlokalerna för de träd som beskrivs i Guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening:

Lokalen ingår i Ekopark Böda.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO