Skyttevärn (2) i Långlöt

Detta är ett av två skyttevärn vid kusten nedanför Långlöt. Det är en 39 m lång och böjd, låg vall. 

En halv kilometer norrut ligger ytterligare ett skyttevärn.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb