Sydlig inflygningssignal för Ölands testfält

1955 påbörjades anläggandet av ett testfält på Stora alvaret för att undersöka kamerornas exakthet vid flygfotografering. Totalt 184 punkter markerades i terrängen i form av betonglock.

Denna inflygningssignal bildade en fyrkant stor som en friggebodsgrund. Det var det sydliga riktmärket vid inflygningen till testfältet. Norr om denna låg en annan inflygningssignal.

Det sydliga "flygplanet" i denna Google-karta är positionen för denna plats

 

 

Läs mer om Ölands testfält.

Köp Oddbjörn Anderssons bok om testfältet.

Se fler platser i kategorin Ölands testfält

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO