Vattentorn för ånglok i Lindby

Detta är ett vattentorn där ångloken på Ölands järnväg kunde fylla på sina tankar. Tornet ligger alldeles söder om Ölands Lindby gamla station. I Lindby finns vatten och från början var detta bara en vattenpost med övertäckt brunn där ångloken fick suga vatten med egen elevator. Ganska snart ersattes detta med ett vattentorn med handdriven pump och anställd pumpare. Pumparen ersattes 1912 av en fotogenmotor. Under den stränga vintern 1923/24 fick tornet omfattande skador och måste byggas om. 1924 stod det färdigt, murat i kalksten som det fortfarande ser ut.

Källa: Ölands Järnväg, Jan-Olov Svensson

Idag används vattentornet som pumphus för byarna Hagby och Jämjös vattenförsörjning.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO