Vi alvar

Vi alvar är ett gravfält väster om landsvägen i Källa socken med bl a ett stort antal domarringar, bestående av runda klumpstenar, liggande på tre stenkulor. På gravfältet finns också treuddar och fyrsidiga stensättningar. Domarringarna är från yngre järnålder. Namnet stavas Wij alvar i äldre skrifter.

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb