Vitrör i Karlevi

Detta är en stensättning (grav) från bronsålder/järnålder. Den är 10 m i diameter och 0,5 m hög. Den ligger på en kulle med utsikt över alvaret omkring. Enligt Ragnar Sjöström i Vickleby sockenbok (1956) är detta en av tre kullar på Karlevi alvar som en gång varit gamla kultplatser. De övriga är Präströr och Stångerör, som ligger söder respektive norr om Vitrör.

Här ser du en karta över en vandring från Karlevi förbi Stångrör - Vitrör - Präströr och tillbaka till Karlevi.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb