Orkidéer

Grönvit nattviol

Vetenskapligt namn: Platanthera bifolia var. bifolia

Blommar mellan vecka 21 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Den grönvita nattviolen är ganska vanlig i halvskuggiga, friska eller något fuktiga växtplatser. Den blommar senare än den vanliga nattviolen.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

ARTFAKTA

Grönvit nattviol hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb