Örter (utom orkidéer)

Backglim

Vetenskapligt namn: Silene nutans

Förekomst: Tämligen allmän

Backglim är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, från Skåne till Uppland, men förekommer sällsynt upp till södra Norrland. Den växer på torra backar, i skogsbryn och betesmarker. 

Backglim blommar i juni-juli. Blommorna är tydligt skaftade och sitter lutande och ensidigt vända i fåblommiga knippen som i sin tur sitter i långa glesa klasar. Backglim är lätt att känna igen på sina vita, djupt kluvna kronblad och sitt tuvade växtsätt. I starkt solsken ser kronbladen hoprullade och vissna ut. Först på kvällen och natten breder de ut sig. Den har en hyacintdoft som lockar till sig nattfjärilar. Gynnas av bete.

Artnamnet nutans kommer av latinets nutare (luta) och betyder lutande, vilket syftar på blommorna. Släktnamnet uppges komma av grekiskans selas (glans) eller selene (måne), vilket kan syfta på att många av arterna är nattblommande, som nattglim (S. noctiflora).

 

Backglim hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb