Örter (utom orkidéer)

Blåmunkar

Vetenskapligt namn: Jasione montana

Förekomst: Tämligen allmän

Blåmunkar förekommer från Skåne till Uppland. Den växer på mager, ofta sandig mark och är ganska vanlig, särskilt i de sydligaste landskapen. Blåmunkar blommar från juni till augusti med små blommor som sitter samlade i ett toppställt huvud. Blommorna är ljusblå eller sällan vita, djupt femflikade med ett långt utskjutande stift.

Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg) och syftar på att den ofta växer på berg och torra backar. Det äldre svenska namnet monke omtalas redan av Linné. Släktnamnet Jasione kommer av grekiskans iasos (läkedom), namnet användes redan av Theofrastos (300 f. Kr.).

Blåmunkar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb