Örter (utom orkidéer)

Gulkämpar

Vetenskapligt namn: Plantago maritima

Förekomst: Allmän

Gulkämpar växer huvudsakligen på havsstrandängar där den tillhör karaktärsväxterna. Den är vanlig i nästan hela landet, utom vid Bottenvikens stränder där den är mindre allmän. På senare år har arten dessutom börjat bli ganska vanlig längs våra landsvägar. Troligen gynnas arten av saltningen under vintrarna. Inne i land växer den mest på starkt kalkhaltig mark. Man hittar den t ex i de öländska alvarens vätar.

Den växer i täta tuvor och har smalt jämnbreda, köttiga, ofta fläckiga blad. Arten blommar under högsommaren med oansenliga blommor som sitter i långsträckta ax.

Artnamnet maritima kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växande vid havet'. Namnet Plantago användes om en växt redan av Celsus, 40 f. Kr. Namnet är bildat av latinets planta (fotsula) och gere (föra) vilket givit upphov till ett flertal tolkningar, som att den använts för att lägga på skadade fötter eller att bladen ligger som platta sulor mot marken.

Djur som betar längs havsstränder tycker om växten som smakar salt. Medicinskt har den använts som lindrande medel vid olika magbesvär.

Gamla namn är sutt eller havssutt (havs-sutt).

Gulkämpar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb