Örter (utom orkidéer)

Öländsk fjällnejlika

Vetenskapligt namn: Lychnis alpina var. oelandica

Förekomst: Mindre allmän

Fjällnejlikan har sitt huvudutbredningsområde i arktiska och alpina delar av Europa och östra Nordamerika. Arten är känd för att den kan växa på slagghögar med höga halter tungmetaller där andra växter dör.

På Öland finns finns en varietet av fjällnejlikan (oelandica) med lägre stjälk och ljusare blommor. Den finns här och var på Stora alvaret och några andra småalvar öster därom. Den växer i enstaka exemplar på kalkfattig, sur, betespräglad, sandlig mark som domineras av fårsvingel. Den blommar i juni.

Släktnamnet Lychnis kommer av grekiskans lychnos (lampa). Namnet användes redan av Theofrastos, 300 f. Kr, om en växt med lysande blommor.

Öländsk fjällnejlika hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb