Karlevi norra och södra alvar

Naturreservat på Stora alvaret

Naturreservaten Karlevi norra och södra alvar är en del av det vidsträckta Stora Alvaret. Området har en omväxlande och krävande miljö. Här finns hällmark där kalkberggrunden går i dagen, grusalvar där frost och vatten flyttar omkring gruset varje vinter, så att växterna måste skaffa sig grova rötter för att kunna hålla sig kvar. Här finns kalkfuktängar täckta av en tät matta av gräs och örter, och här finns vätar, som torkar ut på sommaren och åter fylls med vatten under vinterhalvåret.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Du kan gå en slinga på de blå vägarna från parkeringen åt något håll och på vägen passera de tre gravrösena Stångerör, Vitrör och Präströr. Markerna mellan och runt rösena är praktfulla orkidéområden i maj. Vid Karlevi börjar/slutar också Stora alvarleden som sträcker sig söderut till Penåsa.

Genom fårbetet på Karlevi alvar skapas en miljö där växter som är beroende av mycket solljus och kortbetad vegetation kan leva. Några av dem hör egentligen hemma på tundrorna i fjällen, till exempel masklav, grådraba och fjällnejlika. Andra är specialanpassade för alvaret och växer ingen annanstans i världen, till exempel ölandssolvända och alvarmalört. Orkidéer blomstrar där jorden är djupare. På försommaren kan man få se både flugblomster, Adam och Eva, och Sankt Pers nycklar, som kräver kalkrik, välbetad mark. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Växtlokal

Karlevi norra och södra alvar finns med i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening.

Naturtyper: Alvarmark med varierande vegetationstyper, solvändehed, fårsvingelhed, alvartorräng, hällmarksalvar, karstalvar, kärr.

Speciella arter: Fältsippa, korsandmat, vattenklöver, kattfot, luddranunkel, öländsk fjällnejlika, ölandsmåra, dvärgkämpar.

Du kan se var de intressanta växterna finns i denna karta:

 

Orkidélokal

Förutom ovan nämnda orkidéer finns på Karlevi norra och södra alvar mycket av de tidigblommande Sankt Pers nycklar och Adam och Eva.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO