Örter (utom orkidéer)

Riddarsporre

Vetenskapligt namn: Consolida regalis

Förekomst: Mindre allmän

Riddarsporre förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, vanligast är den på Öland och Gotland. Arten har de senaste decennierna minskat i antal och den är alltmer sällsynt på grund av förbättrade frörensningsmetoder och kemisk ogräsbekämpning. Den växer huvudsakligen som ogräs i åkrar, men kan också påträffas i vägkanter och på ruderatmark. Den föredrar närings- och kalkrika, lätta lerjordar.

Riddarsporre blommar under sommaren, från juni till augusti.

Den innehåller giftiga alkaloider, vilket förr gett den medicinsk användning. Av blommorna kan man tillverka ett blått bläck och blandades blommor av riddarsporre och blåklint i tobaken blev den vackrare.

Artnamnet regalis kommer av latinets rex (kung) och betyder kunglig. Den kallades Consolida regalis redan under 1500-talet för sin enligt uppgift för "inbillade verksamhet att läka sår, att underbarligen bevara och stärka ögonen m. m.".

Riddarsporre hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb