Dörby gravfält

Gravfält bestående av 77 fornlämningar. Dessa utgörs av 10 runda stensättningar, 3 domarringar, 1 kvadratisk stensättning, 2 rektangulära stensättningar, samt 28 resta stenar.  

Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO