Folkeslunda gravfält - Kroppkakestenen

Mellan Folkeslunda by och landsvägen ligger ett gravfält som har den sägensomspunna stenen Wälters sten eller Kroppkakestenen. Folktraditionen säjer att den kastats av en jätte. Det är ett gravklot, som ingår i en stensättning med en diameter av 40 m. Gravplatsen undersöktes på 60-70-talet varvid påträffades 122 gravar. Gravfältet har använts från övergången bronsålder/järnålder till kristen tid. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO