Gaxabacken

Gaxa är ett gammalt ortnamn i Högby socken med okänt ursprung. År 1634 skrevs namnet Gacksa och 1768 Gaxahagaby. Från Gaxa hamn seglade Linné till Gotland på sin öländska och gotländska resa 1741. Idag har namnet Gaxa nästan helt ersatts av Hagaby. Gaxa lever kvar i Gaxa gård, Gaxakvarnen och Gaxabacken.

Gaxabacken har varit fylld med fornlämningar i form av gravar, vilka många försvunnit genom århundradena. Backen är igenväxt utom i den sydliga delen där det finns 16 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 12 runda stensättningar, en rektangulär stensättning, två resta stenar och en stenrad. De resta stenar står öppet i en betesfålla. Tydligt synlig från väg 136 står Gaxakvarnen.

Källa: Högby sockenbok (1996) och Fornsök (RAÄ).

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO