Albrunna kalkbrott

Gammalt kalkbrott

Cementa har brutit kalksten i området sedan 1888. Ett gammalt brott i väster är avslutat och vattenfyllt (Stensjön). Det består av två dammar, Stora övre dammen samt Lilla övre dammen. I ett stort brott i öster pågår brytning av kalk som används för tillverkning av cement i Degerhamn. Delar av detta är också vattenfyllt (Kalkbrottssjön). En naturstig går igenom området. Det finns flera informationsplatser. Dessutom finns fikabord. Naturstigen utgår från Albrunna torg.

Källa: Cementa

 

Fågellokal

De vattenfyllda dammarna och Kalkbrottssjön är en fin fågellokal. Här kan man t ex se gråhakedopping, smådopping och ibland pungmes. I vassarna kan man höra rörsångare och ibland trastsångare. Av änder kan man se småskrake, vigg och ibland knipa samt brunand.

Källa: Ölands ornitologiska förening

Hitta-till-knappen visar en internväg för Cementa där man transporterar bruten kalksten till fabriken i Degerhamn. Den är inte tillåten för allmän biltrafik. Man bör helst undvika att gå eller cykla där vardagar då lastbilarna är igång.

Här kan du se kalkbrotten i Lantmäteriets karta

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO