Bårbykärret

Våtmarken omfattas av ca 20 ha och utgörs av en mosaik av öppna vattenytor och igenväxande partier. Vegetationen domineras av bunkestarr, fräken, vattenklöver och kaveldun. Lokalen omges av bl a lövdungar. Man ser lättast ut över kärret från fågeltornet, som man når från parkeringen vid 136:an via en stig som leder genom björkskogen. En stätta tar dig över ett hjorthägn. Kärret är bäst på våren, från april till början av juni. Av vattenfåglar häckar bl a gråhakedopping och sothöna. Ibland observeras pungmes.

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

Här kan du se Bårbykärret (Storkärret) i Lantmäteriets karta.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb