Det medeltida Sviboäng

Vid Ottenby på sydligaste Öland låg på medeltiden en gård kallad Sveaboda. Det är den första av Ölands byar som nämns i skrift. Riseberga kloster i Närke fick gården år 1220 av kung Johan Sverkersson. 

Enligt vissa forskare bestod godset "Svea bod" eller "Sveaboda" av flera egendomar där dagens Svibo var en del. Kärnan i godset ska ha varit Svibo äng i Ås socken, som var en av det gamla Svearikets förvaltningsgårdar, inrättad under slutet av vikingatiden till underhåll av jarlen såsom anförare av ledungsflottan.

På 1600-talets karta anges att husen till gården, som kallas "Swiboda", är öde men att ängen bärgas dels av Ottenby, dels av gårdar i Svibo, Lunda och Gammelgärde i Ventlinge socken. Sviboängs gärde, som består av åker och äng, var 60 hektar. Inga byggnader finns kvar.

En stenmur, som omgav gårdens gärde i norr mot norra Ottenby lund, finns kvar. I sydväst, mot de övriga ängarna, som så småningtom kom att kallas Schäferiängarna på 1500-talet, finns rester av en gärdesmur som följer en väg och ett elstängsel ner mot havet.

Idag ligger dessa marker inom Ottenby kungsgårds ägor.

Idag anges Sviboäng ibland ligga längre norrut, norr om det s k hjortstängslet. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (Ås socken, 2014)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb