Schäferiängarna

Schäferiängarna är en del av Ottenby naturreservat. Det är en av Nordeuropas största slåtterängar och består dessutom av vidsträckta betesmarker med intressanta geologiska formationer (strandvallar). Utanför ängarna, vid stranden, kan man se stora sandrev som bildats ur havet de senaste decennierna. På Schäferiängarnas norra del har slåtter återupptagits på 40 ha. Här blommar slåtterberoende arter som späd ögontröst och slåtterblomma. På de stora betesmarkerna bedrivs naturvården med betande får och nötkreatur från Ottenby kungsgård.

Schäferiängarna har beträdnadsförbud under vår, sommar och höst men du kan alltid gå på en markerad led, Ängsvaktarstigen, från lunden till en utsiktsplats nära stranden. OBS Parkeringen som finns i lundkanten är endast en handikapparkering. Vanlig bilparkering finns vid Södra Lunden.

Schäferiängarna i äldre tider

Vinterfodret på Ottenby bärgades under lång tid i ett för svenska förhållanden mycket stort änggärde, Skogsgärdet, som omfattade hela de nuvarande Schäferiängarna, södra delen av Ottenby lund och en del av dagens Västra mark. Namnet "Schäferiängarna" nämns såvitt känt första gången av Linne' på hans öländska resa 1741. Traditionellt ängsbruk bedrevs på detta sätt i full skala på Schäferiängarnas 300 hektar ända till 1940-talets början. Därefter började slåtterarealerna successivt att krympa. I början av 1960-talet upphörde slåttern helt. Efterhand som slåttern upphörde utnyttjades Schäferiängarna enbart för betesdrift. I dag finns slåtter på ett mindre område.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

På Schäferiängarna finns Rosenkinds källa.

Fågellokal

Schäferiängarna är under häckningstid inte tillåtet av beträda. Man kan dock se ut över ängarna från fågeltornet i södra respektive norra lunden. Man kan också gå ut till ett gömsle som finns närmare stranden eller ställa sig på en plattform strax utanför södra lunden. Efter att förbudstiden upphört är det en upplevelse att vandra ut på ängarna där mängder av vitkindade gäss rastar under hösten. Då kan man också gå ut till stranden och spana efter vadare på sandrevlarna. På ängarna kan man ibland se rödstrupig piplärka, lappsparv, dvärgbeckasin och jorduggla. Ibland jagar en pilgrimsfalk över ängarna. 

Här kan du se bra fågellokaler i Ås socken:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO