Färjestadens dämme

2014 invigdes sista etappen av dämmet i Färjestaden. Dämmets funktion är framför allt dagvattenrening, men har också blivit en vacker, kustnära och naturskön plats för rekreation. Här finns också kommunens första hundbad. I dämmet sedimenteras partiklar och halterna av kväve och fosfor reduceras innan vattnet rinner ut i Kalmarsund. Detta bidrar till en bättre miljö och minskar risken för övergödning i Östersjön. 

Dämmet består av ett antal dammar där dagvattnet passerar genom på sin väg ut i Kalmarsund. På dammvallarna finns strövstigar med broar över kanalerna. Det finns också fikabord och grillplatser. Man har fin utsikt över Ölandsbron och Kalmarsund med Kalmar i fonden. Längs med kusten ligger några sjöbodar.

Området är värt att besöka för fågelskådning särskilt på hösten då det har dragningskraft på flyttande vadarfåglar. I vassarna finns vattenrall och ibland skäggmes.

Här kan du se vika fågelarter som setts vid Färjestadens dämme den senaste veckan (Artportalen)

En särskild parkering finns för dämmet.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb