Gamla Skogsby

I södra delen av Torslunda socken finns stort komplex av husgrunder och stensträngar. Det mest utpräglade är Gamla Skogsby som varit en stor by i förhistorisk tid. Inom ett begränsat område finns 19 husgrunder samt stensträngar som bildar små fållor och fägator. Stensträngarna begränsas i öster och väster av odlad jord. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Man når området genom att först gå in i Rune Jons äng och därefter fortsätta in i lövskogen genom att följa skyltar. 

 

Arkeologiska utgrävningar 2019 Foto: Stefan Svenaeus

Arkeologiska utgrävningar 2019

Läs mer om Mittlandets järnåldersmiljöer.

På våren är blomsterprakten imponerande. Bland de gamla husgrunderna blommar rikligt med hålnunneört.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb