Fornbyar
13 platser

Visa på karta

Åkers fornby

Rester av övergivna byar från främst järnåldern men även från senare tid. Kvar finns t ex husgrunder, stensträngar och fägator.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb