Mysinge gånggrift 1

De fyra megalitgravarna eller stenkammargravarna i Mysinge och Resmo härstammar från stenåldern och är de enda på Sveriges östkust. Den bäst bevarade är denna, som är av typen gånggrift. Den undersöktes 1908 och innehöll rester av ett 40-tal människor. Senare har man kunnat konstatera att minst 56 individer begravts här under olika tider. Det är en av Ölands äldsta kända begravningsplatser, minst 4500 år gammal.

En annan gånggrift i Mysinge hittar du här.

Gånggriften är en megalitgrav som består av stora stenblock, vilka är ställda så att de bildar en gravkammare och en tvärställd gång som leder in till kammaren.

Läs mer om stenåldern här.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO