Mysinge gånggrift 2

I Mysinge finns tre megalitgravar eller stenkammargravar från stenåldern, varav detta är den som ligger alldeles vid väg 136. Denna är av typen gånggrift. Vid Resmo finns ytterligare en megalitgrav som är av typen dös. Dessa fyra är de enda megalitgravarna på Sveriges östkust.

En annan gånggrift i Mysine är denna.

Gånggriften är en megalitgrav som består av stora stenblock, vilka är ställda så att de bildar en gravkammare och en tvärställd gång som leder in till kammaren.

Läs mer om stenåldern här.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO