Mysinge gånggrift 2

I Mysinge finns tre gånggrifter från stenåldern, varav detta är den som ligger alldeles vid väg 136. Ytterligare en finns i Resmo. De är de enda på Sveriges östkust. Den bäst bevarade av dessa fyra ligger något vid sidan av landsvägen i Mysinge.

Källa: Med arkeologen Sverige runt

Gånggriften är en megalitgrav som består av stora stenblock, vilka är ställda så att de bildar en gravkammare och en tvärställd gång som leder in till kammaren (Wikipedia).

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb