Hornsjön

Ölands största sjö

Hornsjön är den största sjön på Öland med en yta av drygt 200 hektar. Den har ett maximalt djup på cirka fyra meter. Sjön är ursprungligen en havsvik som snörts av genom landhöjningen. Under 1900-talet har en sänkning av sjön geomförts. Vid den västra sjökanten finns den sägenomsusade Klosterholmen.

Sjön ligger i Horns kungsgårds naturreservat. Den är en viktig vattentäkt för norra Öland.

Hornsjön kan besökas från flera håll. Förslagsvis går man från någon av parkeringarna vid Horns kungsgård till Klosterholmen.

Fågellokal

Hornsjön är en givande fågellokal. Här kan man höra rör-, säv- och kärrsångare. Över sjön jagar ofta fiskgjuse. I sjön häckar flera par skäggdopping. Skräntärna födosöker regelbundet. En vårkväll kan man med lite tur höra rördrom, kattuggla och nattskärra. Vid Klosterholmen finns ett fågeltorn.

Foto: Stefan Svenaeus

Fiskgjuse

Följ vandringsleden från parkeringen mot Klosterholmen. Man passerar då en vacker lövskog. Många halsbandsflugsnappare häckar i holkarna i lövskogen. En vårkväll sjunger olika sångare, som t ex grönsångare, härmsångare och trädgårdssångare. Det är gott om hackspettar i området. Enstaka sommargylling kan ibland höras.

Bland sällsynta gäster kan nämnas rödhuvad dykand, vitögd dykand, svart stork, brun glada, större skrikörn, mindre skrikörn, mindre sumphöna, vitvingad tärna, biätare, vassångare och trastsångare.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Här kan du se sjön i Lantmäteriets karta

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO