Lenstad borg

Invid en numera utdikad mosse, Lenstadsmossen, finns i Mittlandsskogen rester efter en mindre borganläggning. Ur försvarssynpunkt låg borgen fördelaktigt omgiven av våtmarker åt tre håll. Av murarna återstår endast en vall som är ca 1 m hög. Borgen är oregelbunden med en inre diameter av 55-73 m. Två portar har funnits, en i sydväst och en i nordost. I borgen har hittats en sluten bronsring som brukar hänföras till 400-talet e kr. 

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger

Borgen ligger i Lenstads naturreservat.

Här kan du se olika sätt att ta sig till borgen:

Mer att läsa om Lenstad borg: Torslunda II - En bygd i förvandling (Torslunda Hembygdsförening, 1988)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb