Melösa strand

Badplats

Sand och gräs. Parkeringsförbud och campingförbud gäller inom delar av området.

Fågellokal

Det är framförallt de två talldungarna och området söder om södra dungen som drar till sig sträckande tättingar särskilt under höststräcket. I vikens sydvästra del finns en intressant våtmark. Strandängarna är bland de bästa på hela Öland från fågelsynpunkt.

Här brukar ängspiplärkor övervintra och i viken kan en dykandsflock ligga. På våren ligger stora mängder gravänder i södra viken.

Under hösten finns stora mängder vitkindade gäss på ängarna runt omkring. Här finns ibland också stora flockar ljungpipare och trastar.. 

Stora flockar ljungpipare brukar rasta på ängarna runtomkring. Foto: Stefan Svenaeus

Stora flockar ljungpipare brukar rasta på ängarna runtomkring

Senare under hösten kommer kungsfågelsångare över Östersjön till dungarna. Här rastar också siskor, korsnäbbar, mesar och finkar.

Fler rariteter som observerats här är rödhalsad gås, ringnäbbad mås, rödhuvad törnskata, brunsångare och tajgasångare.

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

KARTA

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO