Rosendals järnåldersby

Rosendal är Ölands bäst bevarade järnåldersby med 14 husgrunder. En del av husgrunderna och gärdesgårdarna är över en meter höga. Här kan man gå mellan husen och känna hur det var på järnåldern. Förutom husen finns även ett gravfält som tillhör byn. Området var tidigare igenväxt med träd, vilka har tagits ned för att frilägga husgrunderna.

Området ligger i Ekopark Böda

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb