Stora Dalby gravfält

Stort gravfält

Stora Dalby gravfält i Köpings socken är ett stort gravfält med 249 fornlämningar. Dessa utgörs av 7 rösen, 1 hög, 201 runda stensättningar, 3 runda stensättningar med mittsten,1 rund stensättning med mittröse, 1 rund stensättning med gravklot, 2 kvadratiska stensättningar och 1 rektangulär stensättning. 3 runda stensättningar med mittsten, 1 med mittröse, med gravklot, 3 triangulära stensättningar, 8 treuddar, 1 domarring, 1 älvkvarnsförekomst och 19 stensträngar.

Källa: Fornsök (RAÄ)

Se gravfältet i Lantmäteriets karta

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb