Tengöleden

Tengöleden, som är 6,5 km lång vandringsled, utgår från och återkommer till Station Linné. Den går genom historiska kulturmarker, lummiga lövskogar och alvarmarker. Den passerar järnåldersbyn Gamla Skogsby, slåtterängen Rune Jons äng, Kalkstad naturreservat och gravfält söder om Skogsby. Markeringar finns från Station Linné och österut i 3,2 km. Därefter går leden över öppen alvarmark. 

På Station Linné får du en karta med beskrivning av det du passerar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb