Valsnäs sjömarker

Vid Valsnäs sjömarker finns stora arealer öppna sjömarker, typisk flora som visar på långvarig hävd. Där finns kustnära kärr och slåtterängar med rik flora. Kuststräckan har ett rikt fågelliv.

Här finns Valsnäs fornby  och våtmarken Sundet, en fågellokal.

 

Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb