Våtmarken Sundet

Fågellokal

En nyanlagd våtmark innanför Mörbyudd i Löts socken, med rikt fågelliv. Här häckar bl a vigg, skedand och skärfläcka.

Här kan du se andra bra fågellokaler i Löts socken:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb