Vandring Eriksöre-Kalkstad

Från en parkeringsplats mitt för Eriksöre by kan man gå en gammal väg till Kalkstad. Den går över välbetade gräsmarker och grusalvar på Eriksöre alvar. Ibland har vägen röjts fram inne i lövskogsdungar. När man nått Kalkstad kan man tas sig tillkaka till Eriksöre en annan väg, genom Kalkstad naturreservat som är ett lövskogsreservat.

På de alvarmarkerna kan man under en promenad i maj hitta exempelvis orkidéer som Adam och Eva, grusbräcka, mandelblomma, småfingerört och vårarv.

 

Adam och Eva Foto: Stefan Svenaeus

Den gula formen av Adam och Eva

 

Här kan du se vandringsförslaget i en Google-karta:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb