Örter (utom orkidéer)

Ängsskära

Vetenskapligt namn: Serratula tinctoria

Förekomst: Tämligen allmän

Ängsskära är en flerårig, kal ört som kan bli nästan en meter hög. Den blommar från juli till september.

Ängsskära förekommer sparsamt till sällsynt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i flera landskap. Den växer på kalkrik mark, i ängsmark och skogsbryn. Den är på tillbakagång inom stora delar av sitt utbredningsområde. Orsaken är att skogsängar, glesa och ljusa lövskogar är i avtagande. Den finns ofta på slåtterängar.

Ängsskära kan användas till färgning och ger en citrongul färg. Den var förr den mest använda arten för gulfärgning, vilket omtalas bland annat av Linné.

Artnamnet tinctoria kommer av latinets tinctus (färgad, färgning) och syftar på artens användning som färgväxt. Släktnamnet Serratula är en diminutiv form av serratus (sågtandad) som kommer av latinets serra (såg). Namnet syftar på bladkantens utseende.

 

Ängsskära hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb