Örter (utom orkidéer)

Färgmåra

Vetenskapligt namn: Asperula tinctoria

Förekomst: Allmän

Färgmåra är en slankigt byggd, flerårig ört. Stjälkarna är kala och nedliggande eller uppstigande. Bladen är smala, linjära till smalt jämnbrett lansettlika med trubbig spets, de sitter motsatta i stjälkens överdel och fyra till sex i krans nedtill.

Färgmåra blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter i små grupper i yvigt greniga knippen. Kronan är tre till fyra millimeter lång, trattlik med tre utbredda kronflikar.

Färgmåra är lätt att känna igen på de smala bladen och de trattlika, tretaliga blommorna. Den kan inte förväxlas med andra arter.

Färgmåra är vanlig på Öland och Gotland, men förekommer även sällsynt från Småland till Uppland. Arten växer på kalkrik mark, som alvar, kalkberg och kalkrika torrängar. Det är en karaktärsart för fårsvingel- och solvändehedar.

Arten är en sydosteuropeisk stäppväxt som har rika nordliga förekomster på Öland och Gotland.

Roten av färgmåra har använts för att färga rött, vilket omtalas redan av Linné. Särskilt på Öland och Gotland har den använts till färgning. Rötterna togs upp på våren eftersom färginnehållet då var störst. Före färgningen kokades de i sur dricka. 

Artnamnet tinctoria kommer av latinets tingere (färga), tinctus (färgad) och syftar på att arten kan användas för färgning. Släktnamnet Asperula kommer av latinets asper (sträv) och betyder 'lite sträv'.

 

Färgmåra hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb