Örter (utom orkidéer)

Korskovall

Vetenskapligt namn: Melampyrum cristatum

Förekomst: Mindre allmän

Korskovall förekommer ganska sällsynt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i vissa områden. Den har en övervägande östlig utbredning. Den växer vanligen på kalkrik mark i ängar och skogsbryn. Den gynnades av det gamla slåtter- och betesbruket, som skapade mosaiker av den slutna skogen. I dagens landskap är den därför på tillbakagång.

Korskovall blommar från juni till augusti. Blommorna och stödbladen sitter korsvis motsatta i fyra rader vilket ger axet ett mycket typiska utseende.

Korskovall är en halvparasit och dess rötter har sugvårtor som fäster på värdväxtens rötter.

Artnamnet cristatum kommer av latinets crista (kam), namnet betyder kamlik och syftar på stödbladens kamlikt tandade kanter. Släktnamnet Melampyrum kommer av grekiskans melas (svart) och pyros (vete), namnet användes om ett åkerogräs redan av Theofrastos, 300 f. Kr.

 

Korskovall hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb