Gettlinge gravfält

Stort gravfält med en av Ölands finaste skeppssättningar

Stort gravfält

Ett 2 km långt gravfält intill landsvägen med utsikt över Kalmarsund och östra kusten. Här finns bl a en skeppssättning. Det är ett av de största gravfälten på Öland. Fynd från romersk järnålder har gjorts. Gravformerna tyder annars på att fältet tillhör yngre järnåldern. Människorna är begravda i hällkistor av kalksten. I gravarna har man funnit rester av vapen, som tvåeggade svärd, spjutspetsar, lansspetsar och delar av sköldar.

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

På  den norra, resta stenen i skeppssättningen finns skålgropar (älvkvarnar) överst i sidan mot väster. De har förmodligen tillkommit tidigare än skeppssättningen, eftersom skålgropar gjordes på liggande sten. Skålgrop (i folktron även kallad älvkvarn) är ett fornminne från bronsåldern i form av en i sten huggen grop i storlekar från 5 till 10 mm diameter upp till över 300 mm diameter. Den vanligaste tolkningen av groparnas funktion är att de spelat en viktig roll inom fruktbarhetskultens olika yttringar. En hypotes är att man rituellt malde sädeskorn i dem för god skörd, eftersom de flesta ligger i anslutning till forntida åkrar. 

Växtlokal

Gerttlinge gravfält är en bra plats att se några typiskla växter för Öland. Här finns t ex våradonis i södra delen av gravfältet.

I denna karta kan du se växtlokaler som finns i boken "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening).

Orkidélokal

Här finns St Pers nycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO