Hammarby - Smedby alvar

Området är en del av Stora alvaret. Tre kilometer ut på alvaret ligger Storåsen, en höjdrygg i nord-sydlig riktning. Storåsen dämmer en del av alvarets vattenflöden, och har på det viset skapat ett pärlband av vätar och fuktängar längs sin västra kant. På Storåsen möter en ruin från en gammal bosättning. Åsen har en vacker torrängsflora. Om du vill kan du fortsätta över Storåsen och vidare ut över alvaret på åsens östra sidabort till Skärlöv vid östra landsvägen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Reservatsgränser ser du här:

Här ser du reservatet i Lantmäteriets karta.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb