Högby fyr

Högby fyr och fyrvaktarbostad är byggnadsminne och ritades av chefen för fyringenjörskontoret i Stockholm, Johan Höjer. Fyren byggdes först till den stora hantverks- och industriutstlällningen 1897 i Stockholm. Efter utställningen plockades den ner och forslades till Öland där den sattes upp 1898 i Högby. Det är en stålkonstruktion med s.k. Heidenstam-fackverk.

Fyrvaktarbostaden uppfördes 1898 med två, idag ihopslagna, lägenheter, en för fyrmästaren och en för fyrvaktaren. I källarvåningen fanns lagerutrymmen för mat och redskap samt fotogen för fyrens drift. Huset är i nedre plan täckt med huggen granit från Blå Jungfrun och för övrigt med huggen kalksten. Fyren och fyrvaktarbostaden i privat område. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins bok Nattfåk ligger den mystiska fyrplatsen Åludden på Ölands östra kust. Den som vill besöka en verklig fyrplats på norra Öland har flera att välja på: På norra udden finns fyren Långe Erik eller Högby fyr och ännu längre ner Kapelluddens fyrplats.

 

Fågellokal

Innanför fyren finns grunda vikar som håller många vadare. I buskmarkerna finns chans på höksångare. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb