Långe Erik

Ölands norra udde står fyren Långe Erik, ett 32 meter högt vitputsat kalkstenstorn som uppfördes 1844-45 efter ritningar av H Byström och med Jonas Jonsson som byggmästare. Sedan 1933 är fyren byggnadsminne. Intill fyren finns en före detta fyrvaktarbostad i rödmålat trä med små ekonomibyggnader i trä och kalksten samt ett par villor från 1900-talet. På den södra sidan av holmen finns ett mindre fiskeläge med en modern pir och ett par träbryggor. Fyren är rest på en liten holme, Stora grundet, i inloppet till Grankullaviken.

Om du går upp i fyren får du en fantastisk överblick av norra udden.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins bok Nattfåk ligger den mystiska fyrplatsen Åludden på Ölands östra kust. Den som vill besöka en verklig fyrplats på norra Öland har flera att välja på: På norra udden finns fyren Långe Erik eller Högby fyr och ännu längre ner Kapelluddens fyrplats.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO