Örter (utom orkidéer)

Backklöver

Vetenskapligt namn: Trifolium montanum

Förekomst: Allmän

Backklöver är ganska vanlig i östra delarna av Syd- och Mellansverige, men den förekommer sällsynt även i andra områden. Den växer i torra marker som backar och glesa skogsbryn, ofta på kalkrik mark.

Backklöver blommar i juni-juli med små, blekt gulvita blommor som sitter samlade i runda huvuden. Bladen är trefingrade och har långsmala spetsiga småblad med fint sågad kant.

Världsutbredningen omfattar Mellan- och Östeuropas lövskogsområden samt norra medelhavsområdet.

Artnamnet montanum kommer av latinets mons (berg) och betyder 'som växer i bergstrakter'. Släktnamnet Trifolium kommer av latinets tres (tre) och folium (blad), namnet användes redan av Plinius och syftar på de trefingrade bladen.

Backklöver hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb