Örter (utom orkidéer)

Småfingerört

Vetenskapligt namn: Potentilla tabernaemontani

Förekomst: Allmän

Småfingerört växer på torrbackar och berg, ofta på kalkrik mark. Den är sydlig och är vanlig endast upp till Uppland, men finns även på spridda lokaler längre norrut. På Öland är den mycket vanlig och karakteristisk för de magra, torra, lågvuxna fårsvingelalvaren. Den är en av de tidigare vårblommorna.

Småfingerört är en lågväxt, tuvad, flerårig ört som kan bli nästan två decimeter hög. Stjälkarna är veka och vanligen nedliggande, men de är inte rotslående. Bladen är vanligen femfingrade. Småbladen är sågade i spetsen. 

Småfingerört blommar i maj-juni med gula blommor som sitter i glesa knippen. Blommorna är femtaliga med kronblad som är ganska korta och smala, samt grunt urnupna i spetsen. Kronbladen saknar orange fläck vid basen.

Arten hör främst hemma i västra och södra Europa.

Artnamnet tabernaemontani hedrar den tyske läkaren och botanisten Jacob Theodor Tabernaemontanus som levde i slutet av 1500-talet. Släktnamnet Potentilla är en dimunitivform av latinets potentia (kraft) och syftar på att flera arter använts som läkeväxter.

Småfingerört hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb