Träd och buskar

Skogstry

Vetenskapligt namn: Lonicera xylosteum

Förekomst: Allmän

Skogstry växer i skogsmark, lundar och skogsbryn. Den är vanligast i landets östra delar, upp till södra Norrland. Den är utbredd över stora delar av Europa och Asien.

Vedens hårdhet gjorde att den i äldre tider användes bland annat till harvpinnar och vävskedar (kamliknande redskap, som placeras i vävstolens slagbom, genom vilken varpens trådar träs med hjälp av en skedkrok, för att det ska bli rätt mellanrum mellan trådarna i väven).

Artnamnet xylosteum kommer av grekiskans xylos (ved) och osteum (ben), namnet syftar på den hårda spröda veden.

 

Skogstry hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb