Ölands testfält - Lämplig utgångspunkt

1955 påbörjades anläggandet av ett testfält på Stora alvaret för att testa kamerors exakthet vid flygfotografering. Innan dess hade kamerorna endast testats i laboratorier. Resultaten blev världskända och innebar att kameratillverkarna fick göra justeringar på sina kameror.

På Stora alvaret las ut sammanlagt 184 betonglock som målades vita. Locken las ut i olika omgångar, senast 1964. Man kan fortfarande idag hitta de flesta locken. Några lock är överväxta och går inte att hitta utan stora svårigheter.

Du kan se locken i Google-kartan nedan. Locken har i kartan olika färg beroende på sin tillkomst. De överväxta locken har markeras särskilt i menyn och har en kub som symbol. Två symboler i form av flygplan markerar platsen för inflygningssignaler som fortfarande kan ses på marken. Dessa är den Sydliga inflygningssignalen och den Norra inflygningssignalen.

Här kan du se andra platser som är kopplade till Ölands testfält.

 

 

Om du vill hitta locken själv så rekommenderar vi att du utgår från Möckelmossens infoplats. Där finns första locket i en linje av lock som du kan följa norrut. Locket ligger ca 130 m väster om infoplatsen strax intill vägen på norra sidan. Locken ligger med 300 meters mellanrum. Om du har en mobiltelefon kan du använda dig av kartan för att hitta locken. I kartan finns även Stora alvarleden, Resmozonen, Mittmuren och några andra sevärdheter inlagda.

När du trycker på Hitta-till-knappen markerar den betonglocket strax väster om infoplatsen.

Läs mer om hur Oddbjörn Andersson kom på betonglockens hemlighet.

 

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO